Blogg

Varför skola?

Skolan behöver ändras från grunden. Kanske ett bra tillfälle nu när Pisa lutar åt fel håll, reformtröttheten och cynismen tilltar. Inställningen till skolan behöver förändras inifrån och ut. Pedagogerna behöver […]

Blogg

Den osynliga handen

Vårt ekonomiska system är baserat på individens egenintresse/girighet, för att det påstods vara människans sanna natur. Marknadsekonomi i kombination med kapitalism. Med osynliga handens hjälp skulle allt ordnas till det […]

Blogg

Vi och dem

Samhället hårdnar när det blir svårare att förstå och överblicka. Reaktionen för många blir att förenkla tillvaron i vi och dem, antingen eller, för eller emot, rätt eller fel, höger […]