Blogg

Rent konkret

En djup förändring inte kan komma till stånd genom ökad handel och tillväxt av produktionen eller den fria marknadens mekanismer, inte genom ett försvar av fackliga rättigheter och välfärdsstatens funktioner […]