Ska vi sova vidare?

Trots goda föresatser, så fortsätter vi att förstöra förutsättningarna för livet på jorden. Oron riktas dock åt andra håll – som på invandring eller ekonomi. Lösningarna landar i ett vaccin, […]

Byte av perspektiv?

Ja, en utgångspunkt för initiativ Samutveckling! är just att det finns många perspektiv på snart sagt alla frågor. Vårt och samhällets problem är att vi/jag tycker att just vårt synsätt […]

Sveriges klimatmål

Vi befinner oss, enligt den samlade vetenskapen, redan i en klimatkris. De flesta av oss förnekar eller förminskar dock konsekvenserna av att den globala medeltemperaturen höjs. FN:s Klimatpanel har satt […]